Karmienie pszczół to ważny i nieodłączny element współczesnej gospodarki pasiecznej. Jednak należy pamiętać, że jest to ostatnia czynność w przygotowywaniu rodzin do zimowli.

Dla zdrowych i prawidłowo przygotowanych pszczół zimowych najlepszym pokarmem jest syrop Apifood. Jest to gotowy do użycia pokarm, który wspaniale nadaje się do podkarmiania jak i dokarmiania rodzin pszczelich.

Syrop cukrowy Apifood

Apifood to syrop o wysokiej zawartości cukrów w suchej masy co oznacza, że 1 litr syropu zawiera 1kg cukrów, podczas gdy 1 litr syropu przygotowanego z cukru w stosunku 3:2 to zaledwie 0,75kg. Dlatego aby poddać rodzinie 10kg cukru należy podać 10 litrów Apifoodu i aż 14 litrów syropu cukrowego 3:2

Syrop Ilość cukru w kilogramach w 1 litrze syropu
cukrowy 3:2 0,75
APIFOOD 1

Pszczoły dokarmiane Apifood-em ponoszą minimalny wydatek energii przy przeróbce i składowaniu zapasów. Nasz syrop zawiera tylko 22 % wody co oznacza, że pszczoły praktycznie przenoszą syrop z podkarmiaczek do komórek plastra

Podając pszczołom 10 kg cukru, pszczoły muszą odparować wody w litrach
Syrop cukrowy 3:2 ≈ 3
APIFOOD ≈ 0,3

Wysoka zawartość cukrów w suchej masie to nie tylko korzyść dla pszczół, ale także zysk dla pszczelarza bo nie płaci za wodę

Przy późnym jesiennym karmieniu kiedy temperatury zewnętrzne są niskie, syrop „gęstnieje” co może utrudniać jego przelewanie w szczególności do podkarmiaczek ramkowych. Jednak w takiej sytuacji niedopuszczalne jest jego podgrzewanie. Bezpiecznym rozwiązaniem jest przeniesienie pojemników z pokarmem na kilka godzin do pomieszczenia, w którym panuje temperatura pokojowa.

Okres przydatności do użycia

Okres przydatności do użycia Apifoodu to 1 rok. Okres ten dotyczy tylko syropu w zamkniętych oryginalnie pojemnikach przechowywanych w temperaturze do 25⁰C.